Certifikát o profesní bezúhonnosti

Certifikát o profesní bezúhonnosti (Certifikate of Good Standing) potřebuje především lékař, který se uchází o práci v zahraničí.

K získání certifikátu vyplňte žádost a doručte ji kanceláři OS Praha 2. Na žádosti je nutné uvést Vaše evidenční číslo (naleznete na www.lkcr.cz).

 

Kontakt

OSL ČLK Praha 2 Karlovo náměstí 40
Praha 2
128 00
224 963 427
č. účtu: 34436021/0100
praha2@clkcr.cz