Přeregistrace na jiné OS

Přeregistrace do jiného okresního (obvodního) sdružení (dále jen OS) se provádí z důvodu změny zaměstnání nebo bydliště. Zašlete písemnou žádost o přeregistraci do kanceláře OS, ve kterém jste t. č. registrován.  Na žádosti je nutné uvést Vaše evidenční číslo (nalezne na www.lkcr.cz).

SP č. 5 - Zásady evidence členství v ČLK

 

Kontakt

OSL ČLK Praha 2 Karlovo náměstí 40
Praha 2
128 00
224 963 427
č. účtu: 34436021/0100
praha2@clkcr.cz