Žádost o preskripci

Člen ČLK si může požádat o oprávnění k preskripci léků pro sebe a své rodinné příslušníky. Oprávnění je možno získat kdykoliv v úředních hodinách, po předložení žádosti o preskripci.

Oprávnění má platnost 2 roky, proto je nutné ještě před vypršením platnosti oprávnění k preskripci léků požádat kancelář OS o vydání nového oprávnění.

Kontakt

OSL ČLK Praha 2 Karlovo náměstí 40
Praha 2
128 00
224 963 427
č. účtu: 34436021/0100
praha2@clkcr.cz